Hímzett könyvjelző

KívnáságlistáraAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Értékeld Te is!

2 800 Ft

Üzlet
0 az 5-ből

Hímzett könyvjelző

Kedves, figyelmes ajándék egy ízléses, dekoratív, természetes anyagokból készült,
keresztszemes hímzésű könyvjelző az olvasni szerető barátainknak. Mintázata
minden esetben egy-egy keresztszemes magyar népművészeti motívum –újra
gondolva. (Ezért a minta a színválasztástól független, de csak egyszínű lehet.)

A tétel beszállításra fog kerülni 1-3 munkanap
  Kérdése van?

Leírás

Hímzett könyvjelző

Kedves, figyelmes ajándék egy ízléses, dekoratív, természetes anyagokból készült,
keresztszemes hímzésű könyvjelző az olvasni szerető barátainknak. Mintázata
minden esetben egy-egy keresztszemes magyar népművészeti motívum –újra
gondolva. (Ezért a minta a színválasztástól független, de csak egyszínű lehet.)

A hímzés aprólékos munkával készült, a hímzőszál végek és a rojt eldolgozása igényes. A
hímzőszalag és az osztott hímzőfonal is pamut.

A hímzésminta színe egyéni kérés alapján választható.

Méret: hossza rojttal együtt 20 cm, szélessége 5 cm.

Mosás: legfeljebb 30 oC-on, kézzel,
klórmentes mosószerrel. Színfogó kendő használata ajánlott.

Szárítás: függesztve. Szárítógépben nem szárítható.

Vasalás: (csak akkor, ha feltétlenül szükséges) az anyagnak még nyirkos állapotában, a
hímzésminta fonákján, közepes hőfokon.

További információk

Termékadatok: Hímzett könyvjelző

Hímzésszín bordó, világoslila, sötétlila, zöld, királykék

Vélemények (0)

Vélemények

0.0 - 5
0
0
0
0
0
Értékelés elküldése

Még nincsenek értékelések.

„Hímzett könyvjelző” értékelése elsőként

Házirend

Szállítási szabályzat

 Fizetési és Szállítási szabályzat ( Csipettár bolt)

Tisztelt Vásárló!

Az Ön rendelése akkor válik véglegessé, ha beérkező igényéről a Csipettár bolttól visszaigazolást kap a rendelés leadását követő 48 órán belül.

A kívánt terméket a rendelés véglegesítését követő 1-3 munkanapon belül csomagkész állapotba hozzuk. Ennek időpontjáról Önnek értesítést küldünk e-mailben a jakitakacs2@gmail.com címről írt levélben. Ezután a fizetendő összeg Jáki-Takács Mária bankszámlájára érkezésétől számított 1 munkanapon belül postára adjuk a csomagot.
Szállító: Magyar Posta Zrt.

A vásárolt terméket kezelési útmutatójával együtt patentzáras fóliába csomagolva, biztonságos postatasakba zárjuk.
Egy termék vásárlása esetén elsőbbségi, ajánlott levélként postázzuk. Több termék vásárlásakor a küldemény kisméretű csomagként kezelendő.

A szállítási költséget súly alapján a postai díjaknak megfelelően számoljuk. A kézbesítés gyorsítása érdekében kérem az alábbi adatokat:
- számlázási cím
- kézbesítési cím
-a címzett telefonszáma (a csomag érkezéséhez értesítés küldésére)

Postán maradó kérés esetén kérem a posta címét, számát.

A banki átutaláshoz szükséges adatok:
Számlatulajdonos: Jáki-Takács Mária
 OTP Számlaszám:             11773494–00692421
Adószám: 56360967-1-40

Pénzvisszatérítési eljárás

A Csipettár pénzvisszatérítési kötelezettsége:

 Ha Ön a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a vásárlástól, a Csipettár (Jáki-Takács Mária tulajdonos) az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

Amennyiben egyszerre több eladótól is rendel, az a szállítás tekintetében többletköltségekkel járhat. Ez a többletköltség Önt terheli.


Visszatartási jog:

A Csipettár visszatarthatja az Önnek visszajáró összeget, amíg Ön vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

 

Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése:

A termék visszaküldésének teljes költsége Önt terheli.

 

Lemondási / visszaváltási / csere irányelvek

Elállási jog gyakorlása

Önt, mint fogyasztót megilleti az indoklás nélküli elállási jog. Ennek értelmében a megvásárolt termék átvételét követő 14 napos határidőn belül - indoklás nélkül küldhet nyilatkozatot  Jáki-Takács Máriának a vásárlástól való elállási szándékáról az alábbi elektronikus címre: jakitakacs2@gmail.com

Az elállási jog megilleti Önt a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.
Melléklet: 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Ezt követően a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 munkanapon belül köteles Ön visszaküldeni a bolt tulajdonosának (Jáki-Takács Mária). Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha Ön a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék felhasználói tájékoztatójának figyelmen kívül hagyásából, illetve a termék rendeltetésszerű használatot meghaladó mechanikai igénybevételből származó értékcsökkenésért Önt terheli a felelősség.

 Elállási jog a következő esetekben nem gyakorolható:

Felhívom figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:
- A termék postára adás után –más szállítandó termékekkel vegyülve – a terméket károsodás éri.
-Nem előre gyártott termék esetén, amit az Ön kérése alapján gyártottunk le, illetve az Ön személyére szabtunk.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Amennyiben Ön azt tapasztalja, hogy Csipettártól megvásárolt termék hibás, a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a kellékszavatossági igénye alapján?
Ön az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Írásban kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Csipettár vállalkozás (Jáki-Takács Mária tulajdonos) költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön a kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti Ön a kellékszavatossági igényét?
Ön a Csipettár vállalkozással (Jáki-Takács Mária tulajdonos) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele estén érvényesítheti Ön a kellékszavatossági jogát?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Csipettár vállalkozás nyújtotta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a termékvásárlás időpontjában is megvolt.Érdeklődés

Általános kérdések

Egyelőre nincsenek kérdések.

Alkotói piac
Logo
Új fiók regisztrálása
Reset Password